قابلیت کنترل صدا و موزیک دارد
قابلیت پخش موزیک دارد