فروشگاه اینترنتی کالاسو

آدرس شعبه 1 : نیکشهر – خیابان امام خمینی (ره)  روبروی هتل شهاب

آدرس شعبه 2 : نیک شهر – خیابان امام خمینی (ره) مجتمع تجاری سی تی سنتر غرفه 59

تلفن فروشگاه: 35223322 – 054

مدیر فروش : 09022223770

مدیر فروشگاه : 09021229672

امور مالی : 09021114024